Nasza oferta

Przepusty pod drogami, nasypami itp wykonywane "kretem" pneumatycznym,wbijanie rur stalowych.

Dysponujemy urz?dzeniami pozwalaj?cymi na wykonywanie przepustw od 70mm do 400mm ?rednicy.

Wykonujemy linie kablowe ?redniego i niskiego napi?cia napowietrzne i ziemne.
Budujemy stacje transformatorowe 15/0,4 kV wraz z rozdzielniami i kompensacj? mocy biernej.

Projektujemy i realizujemy o?wietlenie drg i ulic, iluminacje obiektw zabytkowych oraz reprezentacyjnych.         

Dysponujemy samochodami dostawczymi, mini koparkami, kretami, 12 metrowym podno?nikiem, wieloletnim do?wiadczeniem oraz wykwalifikowanymi pracownikami.

Posiadany sprz?t :
mini koparki g?sielnicowe, podno?nik 12m, krety do wykonywania przeciskow o ?rednicy do 200mm i d?ugo?ci do 20m, urz?dzenia do wbijania rur stalowych o ?rednicy do 400mm, dwie sprerzarki ?rubowe, m?ot wyburzeniowe: pneumatyczny i hydrauliczny, zageszczarki gruntu.