Us?ugi sprz?towe

Wykonujemy przepusty pod drogami, nasypami itp wykonywane "kretem" pneumatycznym,wbijanie rur stalowych.

Dysponujemy urz?dzeniami pozwalaj?cymi na wykonywanie przepustw od 70mm do 400mm ?rednicy.

Posiadany sprz?t:
mini koparki g?sielnicowe, podno?nik 12m, krety do wykonywania przeciskow o ?rednicy do 200mm i d?ugo?ci do 20m, urz?dzenia do wbijania rur stalowych o ?rednicy do 400mm, dwie sprerzarki ?rubowe, m?ot wyburzeniowe: pneumatyczny i hydrauliczny, zageszczarki gruntu.